คำบอกเล่าจากผู้ใช้บริการ

ผลงานที่ผ่านมาของสแควร์วา

ลองมาดูคำบอกเล่าจากส่วนหนึ่งของผู้ใช้บริการกันค่ะ

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=muan&date=31-05-2009&group=2&gblog=2

http://www.prakard.com/default.aspx?g=profile&u=51938

http://www.prakard.com/default.aspx?g=posts&t=227058

http://www.prakard.com/default.aspx?g=posts&m=1161547

http://www.prakard.com/default.aspx?g=posts&m=1216702