ภัทรโมทาวน์

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

เนื่องจากเจ้าของบ้านต้องบินไปต่างประเทศบ่อย จึงเลือกใช้บริการแบบ “เหมา เหมา”
โดยให้ สแควร์วา ดูแลงานบริการเรื่องการซ่อมจุด defect ต่างๆ โดยให้ติดต่อกับโครงการโดยตรง
และ สแควร์วา จะประสานงานจนโครงการซ่อมจุด defect จนเรียบร้อย

คุณประพิมพ์พร