วิศวกรไฟฟ้าและงานระบบ (งานก่อสร้างบ้าน)

ตรวจสอบคุณภาพของงานที่พักอาศัย ตามแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้าง เน้นที่เป็นงานด้านระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล หากผ่านการทำงานกับโครงการบ้านจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า หรือหากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณา
  • มีความรู้ในการก่อสร้างทั้งงานสถาปัตย์และงานระบบ
  • มีรถยนต์หรือรถกระบะ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • หากผ่านงานโครงการบ้านจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน หรือส่งเอกสารการสมัครงานทางอีเมล์ jobs@squarewa.com หรือทางไปรษณีย์