สถาปนิก (งานก่อสร้างบ้าน)

ตรวจสอบคุณภาพของงานที่พักอาศัย ตามแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้าง เน้นที่เป็นงานตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวบ้านโดยละเอียด หากผ่านการทำงานกับโครงการบ้านจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธาหรือสถาปัตย์ หรือสาขาอื่นๆ(หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณา)
  • ผ่านงานตรวจสอบบ้านหรือที่พักอาศัย หรือเคยทำงานบ้านจัดสรร
  • มีความรู้ในการก่อสร้างทั้งงานโยธาและสถาปัตย์
  • มีใจรักในการให้บริการ
  • มีรถยนต์หรือรถกระบะ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน หรือส่งเอกสารการสมัครงานทางอีเมล์ jobs@squarewa.com หรือทางไปรษณีย์