ตรวจงานระหว่างก่อสร้าง

บริการงานตรวจงานระหว่างก่อสร้าง
สำหรับลูกค้าที่กำลังสร้างบ้านแต่กลัวผู้รับเหมาจะลักไก่ เนื่องจากตัวผู้ว่าจ้างเองก็ไม่สันทันในเรื่องงานก่อสร้าง นอกจากนี้สแควร์วายังให้บริการรวมไปถึงขั้นตอนก่อนที่จะเริ่มทำการก่อสร้าง/เซ็นต์สัญญา กล่าวคือการตรวจสอบสัญญา (ซึ่งไม่ควรเป็นสัญญาที่ดาวน์โหลดมาจากอินเตอร์เน็ตที่มีแค่ 1-2 หน้าอย่างยิ่ง เพราะขาดเนื้อหาสำคัญในหลายๆ ส่วน และขาดความรัดกุมโดยสิ้นเชิง) และตรวจสอบแบบก่อสร้างให้รัดกุมครบถ้วนมากที่สุดก่อนทำการก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาของ-ความไม่ชัดเจนของแบบก่อสร้าง ที่จะทำให้เกิดข้อพิพาทได้ในภายหลังหลังจากที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว

เนื่องจากความต้องการของลูกค้ามีหลากหลาย สแควร์วาจึงเสนอบริการงานระหว่างก่อสร้างเป็น 2 แบบ คือ แบบรายครั้ง (เข้าเป็นรายครั้ง) และแบบรายเดือน
กระบวนการสร้างบ้าน 2 ชั้นโดยทั่วไปจะเป็นไปตามลำดับ 25 หัวข้อตามที่กล่าวถึงข้างล่างต่อจากนี้ ซึ่งลูกค้าที่สนใจใช้บริการเป็นรายครั้ง สามารถอ้างอิงได้ว่าในแต่ละครั้งที่ใช้บริการ ทางแสควร์วาจะตรวจสอบในส่วนงานไหนให้ท่านได้บ้าง

1 หมวดงานวางผัง(1)

-ตรวจสอบงานรักษาหมุดอ้างอิง หมุดระดับ ไปจนกระทั่งงานก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ

-ตรวจสอบงานวางผัง(ตามค่า coordinate)

-ตรวจสอบตำแหน่งการวางหมุด(gridline) ตามตำแหน่งเสาบ้าน

-ตรวจสอบค่าระดับอ้างอิงต่างๆ (โดยกล้องสำรวจ)

2 หมวดงานวางเข็มเจาะ(2)

-ตรวจสอบตำแหน่งและระดับ

3 หมวดงานฐานราก,ตอม่อ (3)

-ตรวจสอบตำแหน่ง,ระดับ,ขนาด และจำนวน(ตามแบบการก่อสร้าง)

4 หมวดงานคานคอดิน(ก่อนปิดพื้น) (4)

-ตรวจสอบระดับเทคอนกรีต ตำแหน่ง, จำนวน และผิวคาน

-ตรวจสอบงานเตรียมพื้นที่วางคาน(งาน Lean)

-ตรวจสอบงานหลังจากการถอดแบบหล่อคอนกรีต

-ตรวจสอบตำแหน่ง,ระดับ,จำนวน

5 หมวดงานวางระบบท่อใต้พื้นชั้น 1(ท่อประปา,ท่อปลวก,ท่อไฟ) (4)

-ตรวจสอบแนวทางการเดินท่อ,ตำแหน่ง sleeve ท่อต่างๆ (ตามแบบการก่อสร้าง)

-ตรวจสอบการทดสอบระบบปลวกทั้งหมด(หลังจากวางท่อเสร็จแล้ว)

-ตรวจสอบการวางท่อระบบประปา(ท่อจริง)

6 หมวดงานพื้นชั้น1 (5)

-ตรวจสอบงานวางท่อประปาและพื้นห้องน้ำ

-ตรวจสอบงานเท Topping พื้น ชั้น 1

-ตรวจสอบงานวาง sleeve งานระบบ(ถ้ามี)

7 หมวดงานเสาโครงสร้างชั้น 1 (5)

-ตรวจสอบงานวางเหล็กเสาโครงสร้างและตำแหน่งเสาโครงสร้าง(ตามแบบก่อสร้าง)

-ตรวจสอบงานเข้าแบบหล่อคอนกรีต

-ตรวจสอบแนวดิ่งของเสาโครงสร้าง

8 หมวดงานวางคานชั้น 2 และงานระบบท่อประปา(6)

-ตรวจสอบระดับเทคอนกรีต

-ตรวจสอบงานวาง sleeve ท่องานระบบทั้งหมด (ตามแบบก่อสร้าง)

-ตรวจสอบงานผิวคาน(หลังจากถอดแบบหล่อคอนกรีต)

9 หมวดงานพื้นชั้น 2(7)

-ตรวจสอบงานวางท่อประปาและพื้นห้องน้ำ

-ตรวจสอบงานเท Topping พื้น ชั้น 2

-ตรวจสอบงานวาง sleeve งานระบบ(ถ้ามี)

10 หมวดงานบันได(โครงสร้าง) (7)

-ตรวจสอบโครงสร้างบันได

-ตรวจสอบชนิดวัสดุและขนาด(กรณีเป็นบันไดไม้)

11 หมวดงานเสาโครงสร้างชั้น 2 (7)

-ตรวจสอบงานวางเหล็ก

-ตรวจสอบงานเข้าแบบหล่อคอนกรีต

-ตรวจสอบงานวาง sleeve ท่องานระบบ(ถ้ามี)

12 หมวดงานโครงสร้างหลังคา(8)

-ตรวจสอบงานความสมบูรณ์ของวัสดุ(ลักษณะ,ขนาด)

-ตรวจสอบงานเชื่อมเหล็ก

-ตรวจสอบงานระดับอะเส อกไก่เป็นต้น

-ตรวจสอบงานมุงหลังคา

13 หมวดงานก่อผนังชั้น1 (8)

-ตรวจสอบงานแนวผนัง(แนวราบ-แนวดิ่ง)

-ตรวจสอบงานเอ็น-ทับหลังคอนกรีต

-ตรวจสอบลักษณะการก่ออิฐ

14 หมวดงานระบบท่อไฟฟ้า-สื่อสาร,ประปา-สุขาภิบาล ชั้น1 (8)

-ตรวจสอบงานวางแนวท่องานระบบในผนัง

-ตรวจสอบงานวางแนวท่องานระบบตรงเพดาน

-ตรวจสอบงานติดตั้งกล่องไฟ(ตำแหน่ง,ระยะ,จำนวน )

-ตรวจสอบงานทดสอบหารอยรั่ว/ซึม ระบบประปา

-ตรวจสอบงานร้อยสายไฟ

15 หมวดงานผนังชั้น2 (9)

-ตรวจสอบงานแนวผนัง(แนวราบ-แนวดิ่ง)

-ตรวจสอบงานเอ็น-ทับหลังคอนกรีต

-ตรวจสอบแนวการฉาบ

-ตรวจสอบการจับเซี้ยมเสา,คาน,วงกบ เป็นต้น

-ตรวจสอบความเรียบร้อยของบัวปูนและขอบปูนรอบวงกบ

16 หมวดงานระบบท่อไฟฟ้า-สื่อสาร,ประปา-สุขาภิบาล ชั้น2 (9)

-ตรวจสอบงานวางแนวท่องานระบบในผนัง

-ตรวจสอบงานวางแนวท่องานระบบตรงเพดาน

-ตรวจสอบงานติดตั้งกล่องไฟ(ตำแหน่ง,ระยะ,จำนวน )

-ตรวจสอบงานทดสอบหารอยรั่ว/ซึม ระบบประปา

-ตรวจสอบงานร้อยสายไฟ,ตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามวงจรย่อยต่างๆ

17 หมวดงานตั้งวงกบ(ประตู-หน้าต่าง) (10)

-ตรวจสอบระดับ,ดิ่ง

-ตรวจสอบสเปกวัสดุ

-ตรวจสอบขนาดสภาพ และตำแหน่งการติดตั้ง

18งานฝ้าเพดาน (10)

-ตรวจสอบระดับ(ตามแบบ)

-ตรวจสอบระยะโครงเคร่า

-ตรวจสอบวัสดุแผ่นฝ้า,การเก็บงานโป๊วหัวตะปูและรอยต่อแผ่น

-ตรวจสอบตำแหน่งช่อง SERVICE

19 หมวดงานปูพื้นผิว(กระเบื้อง,หินอ่อน,ปาร์เก้,ลามิเนต เป็นต้น) (หลังจากการติดตั้ง) (11)

-ตรวจสอบสเปคของวัสดุ

-ตรวจสอบระดับการปู(slope)

-ตรวจสอบถูกต้องและความเรียบร้อย (ตามแบบก่อสร้าง)

20 หมวดงานติดตั้งสุขภัณฑ์(11)

-ตรวจสอบสเปค,ยี่ห้อ,รุ่น

-ตรวจสอบตำแหน่งและระดับการติดตั้ง

-ตรวจสอบการรั่วซึมและความแข็งแรง

21 งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(11)

-ตรวจสอบการติดตั้งโคมไฟ,ปลั๊กไฟ,สวิทซ์ไฟ เป็นต้น

-ตรวจสอบการทำงานของโคมไฟ,ปลั๊กไฟ,สวิทซ์ไฟ เป็นต้น

-ตรวจสอบตำแหน่ง,การติดตั้ง และการใช้งานของตู้โหลดไฟฟ้า

-ตรวจสอบสเปกของอุปกรณ์

22 หมวดงานระบบภายนอก(ก่อนกลบดิน) (12)

-ตรวจสอบงานติดตั้งถังบำบัด

-ตรวจสอบงานติดตั้งปัมพ์น้ำและแท่นวางปัมพ์

-ตรวจสอบงานติดตั้งบ่อพักและงานท่อใต้ดินรอบบ้าน

23 หมวดงานถนน,งานรอบบ้านและโรงจอดรถ(13)

-ตรวจสอบงานการบดอัดดิน(ถนน,รอบบ้าน)

-ตรวจสอบการวางเหล็กและเทพื้น(โรงจอดรถ)

24 หมวดงานทาสี(13)

-ตรวจสอบสเปคของสี

-ตรวจสอบงานทาสีภายใน

-ตรวจสอบงานทาสีภายนอก

25 หมวดการส่งมอบงาน(งวดสุดท้าย)

-ตรวจสอบงานรับมอบบ้านหรือตรวจสอบบ้านก่อนโอน (กรณีเจ้าของบ้านต้องการตรวจเพิ่ม) (14)

หมายเหตุและเงื่อนไข

-การตรวจสอบงานระหว่างการก่อสร้างจะมีทั้งหมดมี 24 หมวด สำหรับ หมวดที่ 25 จะเป็นงานตรวจสอบ

ความเรียบร้อยงานทั้งหมด ซึ่งจะเป็นขั้นตอนเหมือนกับการรับมอบบ้าน (การตรวจบ้านก่อนโอน)

-หมายเลขที่อยู่ข้างหลังภายในหมวดงานต่างๆ (ตัวเลขในวงเล็บ) จะเป็นลำดับขั้นตอนในการเข้าไปตรวจสอบ

ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้างว่าช้ากว่าแผนหรือไม่

-ทางสแควร์วาจะเข้าตรวจสอบงานตามจำนวนครั้งที่ระบุไป คือ 13 ครั้ง (ประมาณการสำหรับบ้าน 2 ชั้น)

โดยหากมีการว่าจ้างให้เข้าไปตรวจสอบงานในเกินจำนวนตามรายละเอียดขั้นต้น อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

(ตามจำนวนครั้งที่เข้าไป)

-ทางสแควร์วามีหน้าที่เข้าไปช่วยในการตรวจสอบงาน(inspector)เท่านั้นไม่ได้เป็นผู้ควบคุมงาน โดยจะ

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานก่อสร้าง คือ หากผู้รับเหมาก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้างเกินกำหนด

ระยะเวลาจากสัญญาว่าจ้าง

-เอกสารฉบับนี้จัดทำเพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าประกอบในการตัดสินใจว่าจ้างทางสแควร์วาให้ไปเป็น

ผู้ช่วยในการตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นรายการที่มีเฉพาะหัวข้อการตรวจสอบ โดยจะมีรายละเอียดในการ

ตรวจสอบที่มากกว่านี้อีกครั้งตามจำนวนครั้งที่เข้าไปทำการตรวจสอบ