ติดตั้งปั๊ม…อย่าลืมบายพาส

มันอะไรกัน บายพาสถนนเลี่ยงเมือง …ไม่ใช่อย่างนั้นครับ บายพาสในที่นี้ก็หมายถึงต่อตรงเข้าไปในบ้านโดยไม่ผ่านปั๊มน้ำนั่นเองครับ (ดูรูปประกอบ) เพราะอะไรนะหรือครับ ก็เพราะว่าถ้าไฟดับหรือปั๊มเสีย เราก็อดล้างก้นนะซีครับ และจากประสบการณ์พบว่าหลายๆครั้ง ที่เข้าไปทำการตรวจสอบหลายๆโครงการฯมักจะไม่ได้ต่อบายพาสให้นะครับ จะด้วยลืมหรือไม่ลืมก็แล้วแต่ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงจุดเล็กๆ น้อยๆ แต่ถ้ามองข้ามก็อาจทำให้เราหงุดหงิดได้ภายหลังนะครับ

รู้แผนผังการติดตั้งการเดินท่อของปั๊มน้ำไปแล้ว ตอนต่อไปเอาไว้ผมจะมาว่าในเรื่องการติดตั้งวาล์วให้ฟังกันน่ะครับ สำคัญพอๆกับปั๊มไม่หย่อนไปกว่ากันเท่าไหร่เลยครับ