ตรวจสอบบ้านก่อนโอน

บริการตรวจสอบบ้านก่อนโอน
สำหรับลูกค้าที่กำลังหาซื้อบ้านหรือคอนโค แต่ไม่มั่นใจว่าโครงการก่อสร้างบ้านไว้ดีหรือไม่ สามารถที่จะเซ็นรับมอบกรรมสิทธิ์มาได้เลยหรือไม่ หรือต้องให้โครงการแก้ไขข้อบกพร่องอะไรก่อนหรือไม่
ซึ่งอัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอยของแต่ละหลัง โดยมีทีมงาน 2 ท่าน(เป็นอย่างน้อย) แยกดูแลด้านงานสถาปัตย์และงานระบบซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจสอบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับข้อบกพร่องของบ้านแต่ละหลัง(จะไม่ fix เรื่องเวลา)ซึ่งปกติก็จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงในการตรวจสอบ หลังจากตรวจเสร็จก็จะ brief รายการให้กับทางลูกค้าและโครงการฟังร่วมกันและหาจุดจบในการแก้ไขงานว่าจุดไหนควรแก้หรือไม่อย่างไรซึ่งจะมีสติ๊กเกอร์แปะตำแหน่งการแก้ไขไว้ทุกจุด และจะสำเนาตัว Report (มือ)ให้กับทางโครงการเพื่อให้ทางโครงการได้ดำเนินการแก้ไขงานไปก่อน หลังจากนั้นอีกประมาณ 3 วัน จะส่งรายงานให้กับลูกค้าทางอีเมลล์อีกครั้ง
ในการตรวจสอบบ้านก่อนโอน จะมีทั้งการตรวจเรื่องความสวยงามและตรวจเรื่องการใช้งาน โดยห้อข้อการตรวจสอบแยกเป็นหมวดได้ดังนี้

1 งานสถาปัตยกรรม

-งานผนัง ได้แก่ ความเรียบร้อยของผิวฉาบ ความเรียบร้อยของวัสดุบุผิว/งานสี แนวดิ่งฉาก ขอบมุม บัวเชิงเพดาน/ผนัง

-งานประตู-หน้าต่าง ได้แก่ การติดตั้งวงกบ กรอบบาน ตัวบาน อุปกรณ์บานเช่น ลูกบิด บานพับ ตาแมว มุ้งลวด ลักษณะการซีลเพื่อป้องกันการรั่วซึมตามขอบ (หากโครงการอนุญาตให้ทดสอบฉีดน้ำ ลูกค้าสามารถแจ้งให้ทางสแควร์วาทดสอบฉีดน้ำเพิ่มเติมได้)

-งานฝ้า ได้แก่ ความเรียบร้อยในการขัดแต่ง เหลี่ยมมุม ความเรียบร้อยของงานสี รอยรั่วซึมจากชั้นบนหรือหลังคา

-งานพื้น ได้แก่ ความเรียบร้อยของวัสดุปู(สี/ลาย) ความสมบูรณ์ของงานปู (ปูนเต็มไม่ร่อนสำหรับพื้นกระเบื้อง ไม่กระเดิด, การเตรียมผิวไม่เป็นแอ่งหรือเนินสำหรับพื้นลามิเนต เป็นต้น)

1.2 งานใต้หลังคา

-งานโครงสร้างหลังคา ได้แก่ การเลือกใช้วัสดุถูกต้องตามมาตรฐาน ความเรียบร้อยของการติดตั้ง ตรวจสอบสภาพของแผ่นสะท้อนความร้อน

-งานท่อใต้หลังคา ได้แก่ การวางตำแหน่ง/การติดตั้ง/ความเรียบร้อยของการเดินสายไฟและสายโทรทัศน์ /โทรศัพท์

-งานฝ้าเพดาน ได้แก่ ความถูกต้องของวัสดุที่ใช้ทำฝ้าเพดาน และความถูกต้องของงานติดตั้ง ระยะห่างของลวดห้อยฝ้า สำรวจคราบน้ำหยดจากหลังคา หากพบอาจอนุมานได้ว่าหลังคารั่ว

1.3 งานระบบประปาและสุขาภิบาล

-งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในห้องน้ำ ได้แก่ ความเรียบร้อยของตัวสุขภัณฑ์และการติดตั้ง (พบ Defect บ่อย)

-งานระบบท่อ ได้แก่ การรั่วซึมของท่อที่ต่อออกจากสุขภัณฑ์ (พบ Defect บ่อย)

-งานระบบถังบำบัด(ระบบน้ำเสีย) ได้แก่ การระบายน้ำของถังบำบัดและบ่อดักไขมันสู่ท่อระบาย งานระบบน้ำดี ได้แก่ การทำงานของปั๊มน้ำ การติดตั้งวาล์ว ควบคุมระบบน้ำดี การเดินท่อ ความแรงของน้ำ

1.4 งานระบบไฟฟ้า

-งานไฟฟ้าหลัก ได้แก่ ตู้เมนไฟ ความถูกต้องของขนาดเบรกเกอร์เมน/เบรกเกอร์ย่อย (พบ Defect บ่อย) และสายไฟเมน/สายไฟย่อย ความถูกต้องของการต่อวงจร

-งานไฟฟ้าแสงสว่าง ได้แก่ ความสมบูรณ์ของดวงโคม การติดตั้ง ความสว่าง การติดตั้งสวิทช์ต้องไม่เอียง/ฝืด

-งานไฟฟ้ากำลัง ได้แก่ ความสมบูรณ์ของปลั๊กไฟฟ้า ความสมบูรณ์ของการทำงานสายดิน การติดตั้งสวิทช์ต้องไม่เอียง การเสียบปลั๊กต้องไม่ฝืด

-งานปรับอากาศ ได้แก่ การทำงานของเครื่องปรับอากาศ คอยล์ร้อน วัดอุณหภูมิความเย็นด้วยเครื่องมือ (หากรู้สึกว่าไม่เย็นจนผิดปกติ)

1.5 งานภายนอกอาคาร

-งานระบายน้ำ ได้แก่การระบายน้ำของท่อระบายน้ำรอบอาคาร เศษวัสดุภายในท่อ ความเรียบร้อยของฝาท่อ

-งานสถาปัตยกรรมภายนอก ได้แก่ การทาสี/วัสดุบุผิว ชายคา ฝ้าระแนงรอบอาคาร

-งานกำแพงรั้ว ได้แก่ การฉาบ ความเรียบร้อยของวัสดุบุผิว/งานสี แนวดิ่งฉาก ขอบมุม

-งานรั้ว ได้แก่ สภาพโดยทั่วไป การเปิด-ปิด อุปกรณ์ที่ใช้ร่วม

-งานสวน ได้แก่ การปรับระดับดิน ดินทรุด หญ้าหรือต้นไม้ตาย ไม่มีเศษวัสดุก่อสร้างเหลือทิ้ง

-งานที่จอดรถ ได้แก่ ความเรียบร้อยของวัสดุปู ความสมบูรณ์ของการปูผิว สี/ลาย ความลาดเอียงของพื้น ฝ้า หลังคา

หมายเหตุ : เนื่องจากงานก่อสร้างเป็นงาน hand made ในบางประเภทงานอาจเป็นการประเมินด้วยสายตา (visual inspection) ผู้ตรวจสอบอาจไม่ได้ใช้เครื่องมือวัดดิ่งหรือฉาก หากไม่ได้เป็นข้อบกพร่องที่มากเกินจำเป็น แต่หากลูกค้าประสงค์ต้องการใช้เครื่องมือดังกล่าว ท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าตรวจสอบบ้านก่อนโอน ได้