ตรวจสภาพบ้านมือสอง

สำหรับลูกค้าที่กำลังหาซื้อบ้านมือสอง แต่ไม่แน่ใจสภาพบ้านที่กำลังจะซื้อ
บริการนี้คล้ายๆ กับตรวจบ้านก่อนโอนที่เป็นบ้านมือหนึ่ง ซึ่งการตรวจบ้านมือหนึ่งนั้นจะเน้นทั้งประเด็นของความสวยงามและประเด็นของการใช้งาน แต่สำหรับการตรวจบ้านมือสองนั้น จะเน้นแค่ประเด็นของการใช้งานเท่านั้น โดยขอบเขตการตรวจสอบเป็นไปตามเนื้อหาข้างล่างดังนี้