ระบบท่อปลวก

ระบบท่อปลวก

การป้องกันกำจัดปลวกระบบ PIPE&SOIL TREATMENT
การป้องกันปลวกระบบท่อ คือ การวางท่อเคมี PE ไว้ใต้อาคารและใช้เครื่องฉีดแรงดันสูง ฉีดและพ่นน้ำยาเคลือบผิวดินใต้อาคาร เพื่อทำให้พื้นดินเป็นพิษเกินกว่าทีปลวกจะสามารถอาศัยอยู่และแทรกตัวผ่านขึ้นมาทำลายตัวอาคารหรือบ้านเรือน
ขั้นตอนการติดตั้ง
1.เจ้าหน้าที่จะเริ่มดำเนินงาน หลังจากที่ทางฝ่ายก่อสร้างได้ทำการเทคานคอดินและถอดแบบเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะทำการวางท่อ PE ตามแนวคานด้านในรอบตัวอาคารต่ำจากคานประมาณ 15-20เซนติเมตร ซึ่งหัวอัดน้ำยาจะอยู่ด้านนอกตัวอาคารตามความเหมาะสม

2.หลังจากวางท่อน้ำยาเคมีเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าจะทำการอัดน้ำยาภายในตัวบ้านทุกตารางเมตรโดยจะใช้หัวอัดน้ำยา(High Pressure Injector) ปักลงไปในดิน ประมาณ 50-100 เซนติเมตร และอัดน้ำยาเคมี ทุกๆตารางเมตรละ 5 ลิตร จากนั้นเจ้าหน้าที่จะฉีดพรหมหรือปูหน้าดินให้ทั่ว ตารางเมตรละ2 ลิตร

3.หลังจากอัดน้ำยาภายในตัวอาคารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการอัดน้ำยาเคมีภายนอกรอบตัวอาคาร โดยอัดน้ำยาห่างจากตัวบ้าน 1 เมตร หลังจากนั้นจะใช้สเปรย์เคลือบผิวหน้าดิน ตารางเมตรละ 2 ลิตร โดยห่างจากตัวบ้าน 1 เมตร

4.หลังจากจบขั้นตอนทั้ง 3 แล้ว ฝ่ายก่อสร้างก็สามารถปรับพื้นดินและเทคอนกรีตได้เลย โดยทางเจ้าหน้าที่จะเข้ามาดำเนินการติดตั้งหัวอัดน้ำยาหลังจากที่ฝ่ายก่อสร้างฉาบปูนและทาสีผนังบริเวณตำแหน่งที่ติดตั้งหัวอัด

ข้อดีของการใช้ระบบ PIPE&SOIL TREATMENT

1.ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในอนาคต เนื่องจากสามารถอัดน้ำยาเคมีเข้าไปใต้พื้นอาคารได้เลยโดยการส่งผ่านจากทางหัวอัดลำเลียงไปยังท่อ PE ที่ได้ทำการติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ระบบเจาะพื้นเพื่ออัดน้ำยาเคมีลงดิน
2.ไม่ทำให้พื้นอาคารซึ่งบางบ้านอาจใช้วัสดุอย่างดี เกดความเสียหาย และมีความชื้นเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการเจาะพื้น
3.ไม่ต้องนำน้ำยาเคมีจำนวนมากๆ ผ่านเข้าไปในตัวอาคาร เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย

การรับประกัน
โดยทั่วไปการรับประกันของระบบป้องกันปลวกจะอยู่ที่ประมาณ 3 ปี และจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจเช็คทุกๆ 4 เดือน จนครบสัญญาการรับประกัน ครับ